Skip to main content

Arbejdsområder

Vi udføre alle former for matrikulære arbejder.

 • Udstykninger
 • Arealoverførsler
 • Sammenlægninger af ejendomme
 • Udskillelse af offentlige veje
 • Fastlæggelse og afsætning af skel
 • Ejendomsberigtigelse
 • Ekspropriationer

Opmåling:

- Kote- og Situationsopmåling til projektering af nye anlæg og nyt byggeri mv.

- Terrænopmålinger.

- Facadeopmålinger.

- Ledningsregistrering. Vi arbejder inden for

 • Fiber
 • El
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Kloak 

 

Afsætning:

- Bygningsafsætninger.

- Afsætninger til konstruktioner og anlæg.

- Afsætning ved jordarbejder og byggemodning mv.

- Etablering af fikspunkter.

 • Ejerlejligheder
 • Bygninger på lejet grund
 • Deklarationer
 • Tinglysningsrids
 • GML-filer
 • Aflysning af gamle deklarationer
 • Påtegninger på eksisterende deklarationer

Opdeling af en ejendom i ejerlejligheder.

Udfærdigelse af ejerlejlighedskort for de enkelte lejligheder.

Tinglysning af ejerlejlighedsfortegnelsen i tingbogen.

 

Ændring af eksisterende ejerlejligheder og tinglysning af ændringerne i ejerlejlighedsfortegnelsen i tingbogen.

Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme.

Udstykning af bygningsløse landbrugsejendomme.

Oprettelse, sammenlægning eller nedlæggelse af landbrugsejendomme.