Ejerlejligheder

Opdeling af en ejendom i ejerlejligheder.

Udfærdigelse af ejerlejlighedskort for de enkelte lejligheder.

Tinglysning af ejerlejlighedsfortegnelsen i tingbogen.

Ændring af eksisterende ejerlejligheder og tinglysning af ændringerne i ejerlejlighedsfortegnelsen i tingbogen.