Matrikulære opgaver

Landinspektør Nord udfører alle former for matrikulære arbejder, herunder:

  • Udstykninger
  • Arealoverførsler
  • Sammenlægning af ejendomme
  • Udskillelse af offentlige veje
  • Fastlæggelse og afsætning af skel
  • Ejedomsberigtigelse
  • Ekspropriationer