Om Landinspektør Nord

Landinspektør Nord er en lokal forankret landinspektørvirksomhed, med base i Nordjylland. Vi arbejder med alle former for landinspektøropgaver i Nordjylland og har i dag 10 medarbejdere.  Der er kontorsteder i Pandrup, Brønderslev og Aalborg.

I januar 2003 fusionerede Landinspektørfirmaet Mogens Henningsen, Brønderslev og Landinspektørfirmaet Jammerbugten i Pandrup og Fjerritslev under navnet Landinspektør Nord.

Firmaet omfatter tillige arkiverne fra landinspektør Knud Nielsens praksis i Brønderslev (1954-1996), landinspektør Jarl Mogensens praksis i Pandrup (1955-1986) og land-inspektør Ole Knudsens praksis i Fjerritslev (1970-1997).

I 2008 overtog Landinspektør Nord landinspektør Poul G. Kristensens praksis i Vestbjerg. Kontorstedet blev i den forbindelse flyttet til Nørresundby.

I februar 2016 har Landinspektør Nord købt aktiverne i Landinspektørfirmaet Søren Lange ApS. Det omfatter også arkiverne fra dette firma og forgængerne Hvims, Pinstrup og Stockholm. I den anledning er kontorstedet i Aalborg kommune flyttet til Gasværksvej i Aalborg.

Landinspektør Nord har således kontorer i Jammerbugt, Brønderslev og Aalborg Kommuner.

Landinspektør Nord ejes af landinspektørerne Peter Zacho, Carsten Overgaard Sørensen og Lau Valentin Pedersen.

Landinspektør Nord er medlem af Den danske Landinspektørforening (DdL) og Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF). Firmaet er ansvarsforsikret gennem Land-inspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE).