Tekniske opgaver

Landinspektør Nord bistår indefor alle former for tekniske landinspektør opgaver.

Opmåling:

 • Kote- og Situationsopmåling til projektering af nye anlæg og nyt byggeri mv.
 • Terrænopmålinger
 • Facadeopmålinger
 • Ledningsregistrering. Vi arbejder inden for:
  • Fiber
  • El
  • Vand
  • Fjernvarme
  • Kloak

Afsætning:

 •  Bygningsafsætninger
 • Afsætninger til konstruktioner og anlæg
 • Afsætning ved jordarbejder og byggemodning mv.
 • Etablering af fikspunkter